Temeljni dokumenti

Delovanje Slovenskega društva za odnose z javnostmi je določeno z naslednjimi temeljnimi dokumenti:

Statut (veljaven od decembra 2006 naprej z dopolnitvami januar 2008 Kodeks etike PRSS Kodeks poklicnega ravnanja Pravilnik in poslovnik častnega razsodišča Pravilnik o finančnem poslovanju PRSS

Dokumenti:

Poročilo o delu PRSS za leto 2019 Poročilo o delu PRSS za leto 2020 Gradivo - zbor članov (februar 2021) Predlagan program dela 2021-2023 Poročilo o delu PRSS za leto 2021 Zapisnik korespondenčnega zbora 2020 Zapisnik zbora društva 2023 CV_Aljaz_Plojs Kandidatura_Aljaz_Plojs Kandidatura_23_Cipot Kandidatura_23_KalanPongrac Kandidatura_23_Bajželj Kandidatura_23_skupna Študentski natečaj - celosten brif NIJZ Študentski natečaj - dodatni materiali Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Izhodišča za reševanje BRIFA za študentski natečaj Inkubator priložnosti Poročilo o delu PRSS za leto 2022 Kodeks tržnega komuniciranja Loterije Slovenije Brief_Inkubator PRiložnosti_2023 Smernicezaresevanje_23 Zapisnik volitev_2023 Program dela 2023-2025 Poročilo o delu PRSS za leto 2023 Pravilnik o zasebnosti Klasifikacija PR poklica Izvajanje volitev Prizma - pravilnik o nominiranju in ocenjevanju programov PRIMUS - pravilnik PRIMUS - poslovnik o sestavi in delu žirije Razvojne smernice PRSS Zakon o medijih Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Papirus - pravilnik o nagradi za najboljši interni medij Portoroška listina o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja Etični kodeks Global Alliance Ustava RS Plan dela PRSS za leto 2010 Plan dela PRSS za leto 2008 Poročilo o delu PRSS za leto 2007 Poročilo o delu PRSS za leto 2006
-->