Novica
20.Jan.2019

Zapisnik zbora članov Slovenskega društva za odnose z javnostmi 2019

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (v nadaljevanju PRSS) je 17. januarja 2019, v Kreativnem centru Poligon, na Tobačna ulica 5, v skladu z 28. členom statuta društva sklicala zbor članov.

50196198_10156322535445749_1392631755474731008_n.jpg

Organi zbora članov v zasedbi: Jerica Pavšič (predsedujoči), Tina Roškar (zadolžena za preštevanje glasov) in Kornelija Kamenik (zapisničarka) so ugotovili, da zbor PRSS ni bil sklepčen, saj je na njem bilo manj kot polovica članov PRSS. Predsednik zbora članov je čez 30 minut ponovno sklical sejo zbora članov, ki lahko ne glede na število prisotnih članov, pravno veljavno odloča o vseh točkah dnevnega reda. 

Po ponovnem pregledu sklepčnosti (18 prisotnih članov) je zbranim predsednica društva PRSS, Tina Cipot predstavila finančno poslovanje društva. Zbrani so lahko videli, da k letnim prihodkom društva največ pripomore SKOJ, ki je hkrati tudi največji strošek društva. Prav tako so člani društva, glede na finančno poročilo sprejeli, da presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen. Po predstavitvi finančnega poslovanja so člani potrdili sklep št. 1, ki se glasi:

Sklep št. 1:  Člani društva potrdijo predstavljeno finančno poslovanje društva. Člani društva potrdijo predstavljeno finančno poslovanje društva. Presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 18 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 1 se potrdi.

Sledila je razprava o višini članarine za leto 2019. Prisotni člani so sprejeli naslednje sklepe:

Sklep št. 2: Višina letne članarine Slovenskega društva za odnose z javnostmi, v letu 2019, znaša 80 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1).

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 18 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 2 se potrdi.

Sklep št. 3: Znižana članarina, sprva namenjena občinam in ministrstvom, se tudi letos razširi na celotni javni sektor in nevladne organizacije.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 18 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 3 se potrdi.

Sklep št. 4: Višina znižane letne članarine Slovenskega društva za odnose z javnostmi za javni sektor in nevladne organizacije, v letu 2019, znaša 50 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1).

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 18 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 4 se potrdi.

Sklep št. 5: Članarina za upokojene člane društva in študente z veljavnim potrdilom o vpisu znaša 12,5 EUR+ DDV.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 18 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 5 se potrdi.

Po sprejetih sklepih je upravni odbor, v zasedbi predsednice Tine Cipot in Alenke Vidic ter Žiga Fišerja predstavil nekatere in informacije o organizaciji društva. Predstavili so nekatere večje pridobitve v preteklem letu. Maja 2018 je društvo uspešno postavilo novo spletno stran. Spletna stran je prijaznejša do uporabnikov in bolj pregledna. Prav tako so v tem letu začeli z novo vrsto dogodkov, imenovanih PRaksalnice, s katerimi člani spoznavajo predvsem praktične vidike nekaterih tem v odnosih z javnostmi (Praktični vidik GDPR pri delu komunikatorjev in Med všečnostjo in stilom – o stilu jezika). 

Društvo je v preteklem letu prav tako vzpostavilo Zakladnico znanja in uspešno imenovalo uredniški odbor v sestavi članov – Nada Serajnik Sraka, prof. dr. Dejan Verčič, Pedja Ašanin Gole. V prvem sklopu se je društvo dogovorilo s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, o sozaložništvu dveh knjig o odnosih z javnostmi. V letu 2019 načrtujejo izid prve knjige, ki bo prevedena in prilagojena slovenskemu trgu.

Uprava društva je prav tako povedala, da je letos volilno leto in da so vsi povabljeni, da aktivno sodelujejo v društvu. Volitve bodo potekale maja na največjem društvenem dogodku SKOJ, kjer bo za potrebe volitev potekal izredni občni zbor.

Uprava je pohvalila delovanje društva. Člani uprave so veseli, da se je v preteklem letu toliko naredilo in da so se regije in sekcije zares aktivno odzvale k sodelovanju. Prav tako so spregovorili o načrtih za letošnje leto, ko si poleg vseh dogodkov in aktivnosti želijo vzpostaviti tudi certificiranje. Poskušali bodo vzpostaviti tudi sistem, da bodo za nečlane večji društveni dogodki plačljivi. Na novi spletni strani načrtujejo tudi dodatne vsebine v blogerskem kotičku.

Sledila je naslednja točka dnevnega reda in sicer 'Predstavitev aktivnosti društva v 2019'. Svoje dejavnosti, načrte za dogodke in stanje znotraj sekcij/regij so predstavile: Sekcija IABC, Sekcija SIK, Sekcija za komunikatorje v javnem sektorju, Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije in Študentska sekcija PRSS. Predstavile so se tudi Regije 01, 02, 05. Regija bo naknadno poslala svoj plan dela, Regija 07 pa na predstavitvi ni sodelovala in je trenutno v stanju neaktivnosti. Še vedno se iščejo člani, ki bi aktivirali predvsem delovanje na območju Regije 07 – Dolenjska. 

Ob koncu zbora članov je Matjaž Klipšteter, ki je letošnji vodja programskega odbora SKOJ, ki bo potekal 21. in 22. maja 2019 v Portorožu, predstavil krovno temo. V točki Razno so zbrani izvedeli, da je letošnja predsednica komisije PRIZME Helena Čož iz Agencije Luna TBWA. 

Jerica Pavšič, predsedujoči
Tina Roškar, odgovorna za preštevanje glasov
Kornelija Kamenik, zapisničarka

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->