Novica
02.May.2019

Šele ko prepoznamo komunikacijske odklone, jih lahko začnemo reševati

Kreativni center Poligon je v četrtek, 18. aprila, gostil delavnico o komunikacijskih odklonih v podjetju, ki jo je na povabilo sekcije za interno komuniciranje, vodila lastnica podjetja KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić.

58380259_10156520871140749_2898283183046918144_n.jpg

Predavateljica nam je uvodoma predstavila razliko med pojmoma sistemski izziv in komunikacijski odklon. Pri slednjemu gre za odklon vsega tistega, kar je v nasprotju z učinkovitim komuniciranjem. »Komunikacijske odklone v podjetjih delimo v dve skupini. V prvi so odkloni, ki jih »na svoji koži« najbolj občutijo stranke oziroma komitenti podjetij. V drugi skupini pa so odkloni, ki jih pri svojem delu najbolj občutijo zaposleni,« nam pojasni Biserka Povše Tašić in ob tem doda, da so tovrstno delitev naredili na podlagi štiriletnih izvajanj raziskav Skriti kupec, Prvi vtis in izvedbe številnih anket med udeleženci komunikacijskih usposabljanj. 

Za tem nam je predavateljica predstavila sklop komunikacijskih odklonov, ki vplivajo predvsem na zaznavanje strank. Udeleženci so jih podrobneje spoznali skozi konkretne primere iz prakse - neprožnost kot posledica pretoka notranjih informacij in »napačnih« internih usposabljanj, odsotnost ZAKAJ oziroma (ne)motiviranost kot posledica nezadostne interne komunikacije, presečna množica, ki nastane zaradi nepovezanosti komunikacijskih kanalov, ter o posledicah prenosa klasičnega komuniciranja na digitalne komunikacijske kanale.
V nadaljevanju je Biserka Povše Tašić poudarek namenila predvsem trem ključnim pojmom, ki najbolj vplivajo na stik in odzivnost med zaposlenimi in ustvarjajo delovno ozračje, ki je v nasprotju z načeli KUDO – komunikacijsko ugodno delovno okolje. S primeri iz prakse in na podlagi lastnih teoretičnih dognanj nam je na primerih pojasnila pogubnost notranjega komuniciranja prek 3 situacij: nedorečen šef in delegiranje delovnih nalog, povratna informacija vertikalno in horizontalno ter vpliv notranjega zemljevida pri delavcih in zornega kota pri šefih. Za konec delavnice je vsak udeleženec prejel eno izmed kartic KUDO, kjer so zapisani učinkoviti načini komuniciranja, ter ob tem z drugimi podelil svoje mnenje. Predavateljica pa je poleg vseh koristnih nasvetov z udeleženci delila še slednje: »Za boljšo komunikacijo, za boljše odnose, za boljši sistem, natančno dogovorite način vašega komuniciranja v podjetju«.

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->