Dokumenti:
Dokument 1
21. april 2017

20. SKOJ: Transformacija

Quo vadis, slovenski odnosi z javnostmi?

Živimo v času intenzivnih transformacij – nenehnih družbenih in tehnoloških sprememb, prehitrih preoblikovanj odnosov in preobrazb v njih, v obdobju vsakdanjega pretvarjanja družbe, organizacij in resničnosti, ki jo bolj kot resnica in preverljiva dejstva krojijo lažne novice, postresnica in alternativna dejstva v plehkih populističnih 140 znakih ali še manj.

Vse bolj se zdi, da usodo in vlogo poklica svetovalca in upravljavca odnosov z javnostmi krojijo digitalni vplivneži in ne etične norme, participacija in vključevanje deležnikov, marketinški proračuni in prodajni cilji, ne pa doseganje vzajemno koristnih odnosov med organizacijami in ključnimi deležniki in javnostmi (pridobivanje in ohranjanje družbenega dovoljenja za delo), samozvani »piarovci« in populistični gromovniki, ne pa nenehno se učeči in zavzeti upravljavci odnosov, ki jim je komuniciranje glavno orodje. Mar res?

Poklic svetovalca in upravljavca odnosov z javnostmi, v katerem ne zadošča zgolj obvladovanje obrti, temveč je potrebno nenehno etično presojanje, vključevanje deležnikov, upoštevanje ne le organizacijskih, temveč predvsem širših družbenih interesov in konteksta, ne bo izumrl. Roboti nas ne bodo nadomestili. Tudi še tako sofisticirane digitalne platforme za komuniciranje ne, ker (še) ne znajo etično presojati, vzpostavljati, graditi in upravljati odnosov, ne znajo in ne zmorejo vzpostavljati zaupanja, ne zmorejo čustvovati.

Ostaja pa osrednje vprašanje: kako naj komunikatorji pripomoremo, da bodo zaupanje in interes javnosti (ne le predsednikov uprav in organizacij), legitimnost in avtentičnost postali norma, v okviru katere bomo delovali strokovno usposobljeni komunikacijski strategi v prid družbe kot celote?

Na to vprašanje in podobne dileme smo iskali odgovore na jubilejnem, 20. SKOJ-u. Upamo, da bomo znali spodbuditi mlajše kolege k ambicioznejšemu tvornemu sodelovanju v stroki in Slovenskem društvu za odnose z javnostmi.

Pedja Ašanin Gole višji predavatelj odnosov z javnostmi DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, predsednik programskega odbora 20. SKOJ-a

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->