Dokumenti:
Dokument 1
15. april 2016

19. SKOJ: Sodelovanje

Eppur si muove

Kakovost v odnosih z javnostmi in njihova vloga v vršnem menedžmentu je bila tema prve slovenske konference o odnosih z javnostmi 1997. leta, ko so bili predstavljeni takrat pravkar sprejeti mednarodni minimalni standardi kakovosti, ki naj pripomorejo k učinkovitemu merjenju rezultatov dela v odnosih z javnostmi.
Na drugi konferenci smo oblikovali in sprejeli Portoroško listino o nedopustnosti prikritega oglaševanja (predvsem t.i. pr člankov), varuh človekovih pravic pa je govoril o pravici do obveščenosti kot temeljni človekovi pravici.
Naslednji konferenci smo že dali akronim in postregli z vsebinami, ki so dokazovale vpetost načrtovanih komunikacijskih programov v strateško dejavnost organizacij ter kritično razmišljali o razmerjih med javnim interesom, mediji in organizacijami.
Leto kasneje smo se že spraševali o identiteti in prihodnosti odnosov z javnostmi; ali naj gre le za kontinuiteto tradicionalnih aktivnosti odnosov z javnostmi ali za integrirano, celostno komuniciranje organizacij ter se kot tolikokrat prej in kasneje, dotaknili bolj ali manj kontinuirane glavne frustracije: (ne)vključevanja praktikov odnosov z javnostmi v odločevalske procese…In tako kot vsakič bomo tudi na letošnji, že 19. konferenci, po dobrem letu premora iskali izzive in rešitve za vse zgoraj navedeno in vnovič bomo pritrdili, da tisto, kar ni merjeno, ni upravljano; da je nujno posledice (outputs) komunikacijskih aktivnosti povezovati s predhodno zastavljenimi komunikacijskimi cilji in enako je z rezultati (outtakes) in izidi (outcomes); da je le-te možno dosegati samo z medorganizacijskim, medsektorskim in interdisciplinarnim sodelovanjem, razumevanjem in povezovanjem; da je temeljni namen internega komuniciranja dajanje navodil za delo, toda tudi spodbujanje in razvijanje idej, povezovanje in sodelovanje za doseganje zavzetosti zaposlenih in uresničevanje organizacijskih ciljev in trajnostno rast organizacije; da bi morali tako svetovalci za odnose z javnostmi kot novinarji in drugi deležniki v javnem komuniciranju upoštevati ne le zasebni, temveč tudi javni interes in spoštovati pravici do obveščenosti in zasebnosti…

Skratka, vnovič bomo govorili o profesionalizaciji. Na 19. SKOJ-u. Niti njega ne bi bilo brez sodelovanja, povezovanja, pomoči, zavzetosti mnogih. Hvala vsem.

Iztok Verdnik predsednik PRSS, Slovenskega društva za odnose z javnostmi

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->