Raziskava - razumevanje družbene odgovornosti

PILOTNA ŠTUDIJA: Razumevanje družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah

Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti je prevzela iniciativo in skupaj z raziskovalnim partnerjem, podjetjem Interstat d.o.o., leta 2011 izvedla pilotno študijo o razumevanju družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah. Naša želja je, da se raziskava izvaja na letni ravni, da bomo tako lahko sledili trendom na področju razvoja družbene odgovornosti. V pilotni študiji  (leta 2011) je sodelovalo je 67 slovenskih organizacij (podjetja, javna uprava, nevladne organizacije).

Namen študije
Raziskati poznavanje družbene odgovornosti (DO), zavedanje organizacij o dodani vrednosti  družbeno odgovornih aktivnosti in kako se organizacije lotevajo družbene odgovornosti.

Povzetek
Študija je pokazala, da slovenske organizacije v veliki meri razumejo kaj družbena odgovornost pomeni in kaj so glavni razlogi za izvajanje tovrstnih aktivnosti. Je pa kljub temu zaznati kar nekaj manevrskega prostora pri dejanski izvedbi DO v organizacijah - kako se pravilno lotiti tovrstnih aktivnosti v praksi. 
V prihodnosti bo treba več pozornosti nameniti sistemski ureditvi družbene odgovornosti  in njeni vključitvi v vsa področja poslovanja. Ugotovili smo, da parcialno organizacije dajejo največjo težo, v kontekstu družbene odgovornosti, svojim odjemalcem (oz. kupcem), v nekoliko manjši meri zaposlenim in okoljskim temam.  
Skoraj polovica organizacij se bo v prihodnjih petih letih najbolj osredotočila na zaposlene, v nekoliko manjši meri ekologiji, medtem, ko bo 28% vprašanih dalo največji poudarek sistemski ureditvi družbene odgovornosti v organizaciji.
Za področje izvajanja DO je kar v 43% zadolženo vodstvo organizacije (predvsem na račun malih organizacij), v veliki meri je zadolžena tudi služba za odnose z javnostmi. Je pa že zaznati, da se tudi pri nas počasi vzpostavljajo službe, ki bodo zadolžene izključno za področje družbene odgovornosti. 
Za največje ovire pri uvajanju DO aktivnosti vprašani navajajo pomanjkanje finančnih sredstev, premalo časa in zaposlenih.  Je pa kar 16% vprašanih navedlo, da gre za premalo podpore tovrstnim aktivnostim v vodstvu organizacije, kot tudi to, da so zaposleni premalo motivirani. 
Med glavne razloge za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti slovenske organizacije opredeljujejo ustvarjanje dobrih odnosov z deležniki. Kar 25 odstotkov pa izvaja DO aktivnosti zaradi pozitivne medijske pojavnosti.  
Glavni komunikacijski kanali, ki jih organizacije uporabljajo pri komuniciranju družbene odgovornosti: spletna stran, medijske objave, interni mediji, letna poročila. Velik potencial predstavljajo komuniciranje preko družabnih omrežij.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->