Žirija Prizma

Letošnjo žirijo sestavljajo:

Alenka Jakomin, višja svetovalka na Pristopu, predsednica strokovne žirije Prizma 2022

Alenka Jakomin, ekonomistka in diplomirana novinarka, že leta zapisana področju komuniciranja in odnosov z javnostmi, je višja svetovalka v agenciji Pristop v oddelku korporativnih komunikacij ter tudi sama prejemnica vrste mednarodnih in domačih nagrad - večkratna prejemnica nagrade Prizma.

Zakaj se moramo pohvaliti s svojimi projekti:
Slovenska praksa odnosov z javnostmi razvija tudi izjemne primere, s katerimi se lahko postavljamo ob bok najbolj odmevnim tujim praksam, zato jih velja postaviti na ogled, se z njimi pohvaliti, deliti know-how in jih seveda tudi ustrezno nagraditi.

Sabrina Povšič Štimec, vodja projektov na Radiu Slovenija

Po novinarskih začetkih se je njena poklicna pot usmerila na področje komuniciranja, najprej v oglasevalski agenciji, potem kot vodja službe za odnose z javnostjo na RTV Slovenija, kar je bila do 2017. V tem času je bila tudi članica izvršnega komiteja direktorjev komuniciranja na EBU in sodelovala pri projektih razvoja javnih medijev v JV Evropi pri OECD na področju komuniciranja. Kot vodja projektov na Radiu Slovenija zdaj sodeluje pri različnih projektih, pretežno projektih financiranih iz EU sredstev.

Zakaj se moramo bolj pogumno pohvaliti s svojimi projekti:
»Pri veliko pomembnih in odmevnih projektih, ki so bili ali so v javnosti ustrezno sprejeti in učinkovito komunicirani so v ozadju strokovnjaki za komuniciranje, a se zanje največkrat ne izve. Na njih se raje pokaže, ko gre kaj narobe, pa vzrok največkrat ni v nestrokovni pripravi in izvedbi komunikacijske strategije. Zato moramo biti glasni in izpostavljati dobrebprojekte in komunikacijske ekipe za njimi, ki so bili zasnovani in izpeljani po vseh pravilih stroke. Da vedno znova sporočamo, da je mogoče, če se dela strokovno.«

Martin Bajželj, vodja sektorja za objavljanje in komuniciranje na Statističnem uradu RS

S svojo ekipo na SURSu skrbi za prikaz, uporabo in pogovore o statističnih podatkih. Oziroma, kot hudomušno pove: Strasten brskač po podatkih, iz katerih pogosto nastanejo zgodbe, nikoli pa pravljice.

Zakaj se moramo PRovci pohvaliti s svojimi projekti:
PRovci se moramo pogumno pohvaliti s svojimi projekti zato, ker se tičejo vseh, ker spreminjajo svet na bolje, ker nikakor niso samoumevni in nenazadnje, ker to tudi znamo.

Polona Lovšin, vodja komunikacij, Riko, d.o.o in

Polona Lovšin je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino na FF UL. Od leta 2003 je zaposlena v podjetju Riko, d.o.o., kot vodja korporativnih komunikacij, kjer se še posebej posveča  integraciji umetnosti in kulture v korporativno poslovno delovanje.

Zakaj se moramo PRovci pohvaliti s svojimi projekti:

Izpostaviti na piedestalu vrhunske projekte ne pomeni le popularizacije prodornih in celo prelomnih praks, temveč tudi neke vrste odgovornost za razvoj stroke, za uveljavljanje kriterijev in standardov komunikacijske odličnosti. Odlične zglede vselej potrebujemo; z njimi in zaradi njih veliko lažje in bolj učinkovito izboljšujemo svoje delo.

Brigita Zorec, direktorica korporativnega komuniciranja, skupina Petrol

Ima več kot 20 let izkušenj s korporativnim komuniciranjem, med katerimi še posebej poudaril upravljanje sprememb in krizno komuniciranje. Lani je iz vznemirljivega letališkega sveta presedlala v energetiko, ki je ravno v tem času doživela zgodovinski sistemski šok in je obenem v neustavljivem toku zelene transformacije. 

Zakaj se moramo PRovci pohvaliti s svojimi projekti:
Zaradi neizprosnega tempa in kompleksnosti našega dela je izjemno pomembno, da se znamo na naši poti ustaviti, za trenutek pogledati nazaj in objektivno razmisliti tako o projektih, ki so pospešili naš korak, kot o projektih, ki so nas morda zaustavili. Odlične prakse nedvomno bogatijo in inspirirajo tudi naše kolege in sodelavce, predvsem pa krepijo moč in ugled naše stroke. 

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->