Razpis Prizma

Slovensko društvo za odnose z javnostmi razpisuje prijave komunikacijskih primerov za  strokovno nagrado Prizma za odličnost primerov na področju odnosov z javnostmi.

Na razpis za nagrado Prizma lahko organizacije, ustanove in agencije prijavijo komunikacijske programe s področja odnosov z javnostmi, ki so potekali v obdobju celotnega leta 2023.

Upoštevani bodo primeri, ki so se začeli kadarkoli v preteklosti, vendar pa se mora del ključnih vsebin projekta zaključevati v navedenem obdobju. 

Rok za oddajo prijav je torek, 2. aprila 2024 (podaljšano do 16. 4. 2024)!

Prizma je edina slovenska nagrada za odličnost na področju odnosov z javnostmi.
Prijavitelji lahko svoje primere prijavijo v eno izmed šestih kategorij:


A - programi internega komuniciranja
B - celoviti komunikacijski programi (integrirano komuniciranje, 360 stopinjski komunikacijski programi)
C - programi upravljanja sprememb (krizno komuniciranje, upravljanje tem itd.)
D - specifični komunikacijski programi (vladni odnosi, odnosi z mediji, lokalnimi skupnostmi, potrošniki, finančnimi javnostmi…)
E - programi trajnostnega delovanja (CSR, ESG, trajnostno poročanje, itd.)
F - uporaba komunikacijskih veščin, komunikacijskih orodij in medijev (od internega glasila do aplikacije, od klasičnega komunikacijskega orodja do najnovejšega. 

Med vsemi prijavljenimi primeri odličnosti v odnosih z javnostmi lahko žirija podeli tudi posebno nagrado za izjemno prepoznavnost, učinkovitost in kreativnost (t. i. najboljši med najboljšimi).

Komunikacijske programe in dela kandidati prijavijo z obveznimi prilogami, ki so:

  •  Prijavnica (Priloga 1).
  •  Opis primera (Priloga 2) - ne sme biti daljši od pet (5) strani, oziroma največ 10.000 znakov. Opisani primer je smiselno opremiti s čim več podatki, ki dokazujejo, v kolikšni meri ste dosegli zastavljene cilje opisanega primera.
  • Kratek povzetek primera (Priloga 3) - opis ključnih sporočil opisanega primera, v največ 100 besedah (zajet naj bo opis problema/ciljev, strategija, doseženi rezultati itd.).
  • Kratka video predstavitev (največ 3 minute) – lahko je obliki predstavitvenega videa primera, lahko v obliki PPT video obliki, lahko v obliki posnete zoom predstavitve prezentacije (s prezentatorjem) ali kakršnem koli drugem videu formatu, ki zajame glavne poudarke prijavljenega primera.
  • Dokazi o izvedbi komunikacijskega programa so mesečna/letna komunikacijska strategija, objave v medijih, tiskovine, gradiva kot so TV, tiskani in radijski oglasi, plakati, spletne strani, drugo gradivo po lastni izbiri, ipd. Priloge morajo biti razumljive, berljive in dobro vidne. Dokazi so lahko predstavljeni v obliki PPT predstavitve.

Seznam finalistov (short list) za kategorije bo objavljena v maju tik pred 26. SKOJ-em.

Strokovnost, znanje, kreativnost in učinkovitost nagrajencev bomo predstavili na podelitvi na 26. SKOJ, ki bo 22. in 23. maja 2024 v Portorožu. Podrobnosti bomo komunicirali preko kanalov društva. 

Zmagovalne Prizme bodo predstavljene s strani prijaviteljev v reviji Piar na kvadrat in/ali na različnih dogodkih, ki jih oragnizira PRSS.

Pravilnik, ki podrobneje opredeljuje prijavo primerov v navedene kategorije, in navodila za prijavo so dostopna na spletnih straneh društva, kjer si lahko ogledate tudi primere prijaviteljev iz preteklih let ter napotke, ki so ključni za pisanje dobre prijave.

Za strokovno ocenjevanje in izbiranje nagrajencev za nagrado Prizma bodo tudi letos skrbeli priznani strokovnjaki oziroma praktiki z bogatimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi. 

Zmagovalci bodo prejeli kipec Prizma 2023 ter priznanje.

Cena prijave:

- 1 prijava: 200 EUR + DDV;
- za vsako nadaljnjo prijavo iz iste organizacije: 170 EUR + DDV; 


Ugodnosti:

1. Iz organizacije (podjetje, agencija, društvo), ki prijavi projekt za nagrado Prizma, ena oseba prejme brezplačno dvodnevno kotizacijo za 26. SKOJ, vendar največ 3 (za 3 različne prijave).
2. Dobitnikom Prizme, ki se bodo naslednje leto z nagrajenimi projekti prijavili na razpis za prestižno nagrado Zlato pero na mednarodnem tekmovanju IABC Gold Quill Awards, bo društvo PRSS krilo polovico kotizacije. 


Tudi letos se veselimo številnih prijavljenih primerov, ki se bodo podali v boj v želji, da se pridružijo najboljšim dobrim praksam v slovenskem komunikatorskem prostoru. Nagrada je v strokovni in drugih javnostih iz leta v leto vse bolj priznana in prepoznavna, agencije in podjetja pa jo vedno bolj vrednotijo kot pomembno referenco pri predstavljanju svojih dosežkov.


Za dodatne informacije nam pišite na prss@piar.si.


Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->