Prijava

Prijavo za nagrado Primus sestavljajo: izpolnjen prijavni obrazec, življenjepis kandidata oziroma kandidatke ter pisna utemeljitev s prilogami. Kandidate za nagrado nominirajo zainteresirane organizacije ali posamezniki na osnovi razpisa, ki je vsakič objavljen v sredstvih obveščanja članov Slovenskega društva za odnose z javnostmi ter sredstvih javnega obveščanja. Rok za prijavo določi uprava na predlog organizacijskega odbora in žirije Primus.

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 6. april 2020!

Pri pripravi prijave naj vam bodo v pomoč naslednji osnovni napotki:

  1. Pravilnik o nominiranju.
  2. Pri pripravi obrazložitve (največ 4 strani) pozorno sledite kriterijem, ki naj jih kandidat oz. kandidatka izpolnjuje, ter navodila, kako jih opisati; življenjepis naj bo jedrnat (1 stran).
  3. Splača se vložiti nekaj časa tudi v pripravo prilog (največ 6), kot so na primer zbirke objav v medijih, pisni vzorci govorov, mnenja tretjih oseb - to sicer ni obvezno, lepo pa dopolnjuje vlogo.
  4. Pravilno izpolnite prijavni obrazec ter pravočasno poravnajte prijavnino.
  5. Prijavo pošljite na e-naslov.

Rok za prijavo

Žirija ocenjuje vse prijave, ki prispejo do roka za prijavo, ki ga določi uprava na predlog organizacijskega odbora in žirije Primus. Celotno prijavo pošljete na naslov Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Tivolska 50, 1000 Ljubljana s pripisom ''Prijava za Primus 2019'', do vključno 6. aprila 2020. Upoštevane bodo le prijave, skladne s Pravilnikom in plačano kotizacijo. 

Informacije in pomoč

Vse podrobnejše informacije, odgovore in pomoč v zvezi z nagrado Primus dobite na Slovenskem društvu za odnose z javnostmi po telefonu (030 313 500) ali preko elektronske pošte (prss@piar.si).

Prijavnina in posebne ugodnosti za člane

Za člane Slovenskega društva za odnose z javnostmi: 60 EUR (z DDV). Za nečlane Slovenskega društva za odnose z javnostmi: 120 EUR (z DDV).Prijavnino nakažite na TRR društva, ID za DDV: SI 47405414, TRR: SI 0203 1001 7571 554 pri NLB d.d., namen: plačilo kotiacije Primus, sklic: 2011-10. Potrdilo o plačilu kotizacije priložite prijavi.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član