Novica
17.Jan.2018

Zapisnik zbora članov Slovenskega društva za odnose z javnostmi 2018

Upravni odbor Slovenskega društva za odnose z javnostmi (v nadaljevanju PRSS) je 16. januarja 2018, v Kreativnem centru Poligon, na Tobačni ulici 5, v skladu z 28. členom statuta društva sklical zbor članov.

zapisnik zbora.jpg

Organi zbora članov v zasedbi: Uroš Bonšek (predsedujoči), Nika Grašič (zadolžena za preštevanje glasov) in Kornelija Kamenik (zapisničarka) so ugotovili, da zbor PRSS ob 17.15 ni bil sklepčen, saj je na njem bilo manj kot polovica članov PRSS. Predsednik zbora članov je čez 30 minut ponovno sklical sejo zbora članov, ki lahko ne glede na število prisotnih članov, pravno veljavno odloča o vseh točkah dnevnega reda.

Po ponovnem pregledu sklepčnosti in ugotovitvi, da je zbor članov sklepčen (21 prisotnih članov) je zbranim predsednica društva PRSS, Tina Cipot predstavila finančno poslovanje društva in ključne podatke o društvu. Trenutno število članov po pregledu in posodobitvi seznama članov je 313. Zbrani so lahko videli, da k letnim prihodkom društva največ pripomore SKOJ, ki je hkrati tudi največji strošek društva. 

Po predstavitvi finančnega poslovanja so člani potrdili sklep št. 1, ki se glasi:

Sklep št. 1:  Člani društva potrdijo predstavljeno finančno poslovanje društva.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 1 se potrdi.

Člani so prisluhnili tudi stanju glede osnovnih materialnih sredstev in potrdili sklep št. 2.

Sklep št. 2:  Člani društva potrdijo, da se iz osnovnih sredstev odpiše talne obloge, oblazinjeno mizo, zvočnike in mikrofon ter kamero Sony in fotoaparat Canon Body, saj so bili predmeti poškodovani ob preselitvi v novo pisarno. Prav tako pa člani društva potrdijo odpis Programa za upravljanje članstva, v višini 4.457,25 EUR, ki je zaradi napredne tehnologije neuporaben oziroma zastarel.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 2 se potrdi.

Kot četrta točka dnevnega reda je bila potrditev višine članarine za leto 2018. Prisotni člani so sprejeli naslednje sklepe:

Sklep št. 3: Višina letne članarine Slovenskega društva za odnose z javnostmi, v letu 2018, znaša 80 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1).

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 3 se potrdi.

Sklep št. 4: Znižana članarina, ki je bila doslej namenjena občinam in ministrstvom, se razširi na celotni javni sektor in nevladne organizacije.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 4 se potrdi.

Sklep št. 5: Višina znižane letne članarine Slovenskega društva za odnose z javnostmi 

za javni sektor in nevladne organizacije, 

v letu 2018, znaša 50 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1).

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 5 se potrdi.

Sklep št. 6: Članarina za upokojene člane društva in študente z veljavnim potrdilom o vpisu znaša 12,5 EUR+ DDV.

Komisija je preštela glasove (ZA/PROTI/VZDRŽAN) in ugotovila, da je vseh 21 prisotnih članov glasovalo ZA. Sklep št. 6 se potrdi.

Po sprejetih sklepih je upravni odbor, v zasedbi predsednice Tine Cipot in Alenke Vidic ter Žiga Fišerja predstavil nekatere in informacije o organizaciji društva. Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti se je razširila na nevladne organizacije in se preimenovala v Sekcijo za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije. Sekcijo za javni sektor je s koncem 2017 prevzela Anita Kovačič Čelofiga, sekcija se odslej imenuje Sekcija za komunikatorje v javnem sektorju. Uprava bo uredila tudi stanje pri nekaterih trenutno nedelujočih sekcijah oz. regijah.

Prav tako bodo ponovno vzpostavili Zakladnico znanja, tekom leta pa pripravljajo še dodatna brezplačna in plačljiva izobraževanja, pri katerih bodo udeleženci pridobili potrdilo o izobraževanju. Novost so tudi dogodki imenovani PRaksalnice s katerimi bodo člani spoznali praktične vidike nekaterih tem v odnosih z javnostmi. V letu 2018 bodo začeli tudi s postopki za uvedbo certificiranja strokovnjakov za odnose z javnostmi (kar bi postalo aktualno v prihodnjem letu 2019). Upravni odbor je predstavil tudi osnutke nove spletne strani, ki je v zaključnih pripravah pred uradno predajo, saj so bile potrebe po prevetritvi trenutnih vsebin ter prilagoditve in posodobitve na mobilne tehnologije.

Sledila je naslednja točka dnevnega reda in sicer Predstavitev aktivnosti društva v 2018. Svoje dejavnosti, načrte za dogodke in stanje znotraj sekcij/regij so predstavile: Sekcija IABC, Sekcija SIK, Sekcija za javni sektor, Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti in Študentska sekcija PRSS. Predstavile so se tudi Regije 01 in 02. Regiji 03 in 05 sta poslali svoj plan dela, ki je bil predstavljen zbranim članom, Regija 07 pa na predstavitvi ni sodelovala in je trenutno v stanju neaktivnosti.

Ob koncu zbora članov je Uroš Bonšek, predsednik programskega odbora letošnjega SKOJ-a, predstavil krovno temo in povedal, da do konca meseca načrtujejo razkriti program in 12. februarja odpreti prijave. 

Pri točki Razno so zbrani izvedeli, da je letošnji predsednik komisije PRIZME Matjaž Klipšteter, prijave pa se odprejo februarja 2018. Nato je predsednica društva PRSS spregovorila še o prihajajoči Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), ki stopi v veljavo 25. maja 2018. V skrbi za transparentnost adrem in seznamov bodo dosedanji člani v prihodnjih dveh tednih dobili e-poštno sporočilo z vabilom, da se z izpolnjeno vpisnico ponovno izkažejo za člane društva.

Uroš Bonšek, predsedujoči

Nika Grašič, odgovorna za preštevanje glasov

Kornelija Kamenik, zapisničarka

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->