Blog
2. april 2020

[COVID-19, 𝐏𝐑emagajmo ga skupaj] Zavarovalnica Triglav

"V trenutnih zahtevnih razmerah naše poslovanje poteka neprekinjeno, izvajanje storitev pa prilagojeno posameznemu trgu. Prizadevamo si, da zaposlenim, strankam itd. tudi v teh izrednih okoliščinah zagotavljamo čim bolj učinkovito podporo." piše Zavarovalnica Triglav.

COVID-19_ PRemagajmo ga skupaj (12).png

Največji izziv zadnjega tedna? 

Nevezano na zadnji teden, temveč na celotno zadnje obdobje, še toliko bolj prihaja do izraza pomen koordinacije, da se komunikacijo upravlja poenoteno, uravnoteženo in ažurno do vseh deležnikov. Izredna dinamika razvoja dogodkov in nenehne nove okoliščine zelo vplivajo na sprejemanje odločitev, ki tako niso nujno že (do)končne. V kratkem časovnem oknu nekaj ur je pomemben preudaren razmislek tudi o dolgoročnejših vplivih in možnostih, pri čemer se pod dolgi rok lahko razume tudi samo nekaj dni. Zato je trud, da se poskuša razumeti čim širšo sliko, hkrati pa z manjšimi in tudi postopnimi koraki naslavljati tekoče izzive, lahko ključen.

Kako ste prilagodili poslovanje od začetka karantene do danes? 

V obdobju epidemije smo prednostno sprejeli ukrepe za varovanje zdravja sodelavcev, strank, partnerjev in drugih deležnikov. V trenutnih zahtevnih razmerah naše poslovanje poteka neprekinjeno, izvajanje storitev pa prilagojeno posameznemu trgu. Prizadevamo si, da zaposlenim, strankam itd. tudi v teh izrednih okoliščinah zagotavljamo čim bolj učinkovito podporo. Na voljo smo na daljavo (sodelavci so dosegljivi prek elektronskih in telekomunikacijskih poti za sklepanje in urejanje zavarovanj, reševanje škodnih primerov, asistenco ipd.).

Konkretno: 3 najbolj učinkovite aktivnosti, ki ste jih kot podjetje na novo uvedli zaradi Covid-19?

V prvi vrsti vzpostavitev načina zagotavljanja, z mislijo, kako prvenstveno zavarovati zdravje zaposlenih, strank, partnerjev ... Primerno smo vzpostavili delo od doma, pri čemer se je pokazala naša medsebojna usklajenost in hitrost odzivanja na potrebe oziroma želje strank. Pri nudenju naših storitev uporabljamo rešitve, ki smo jih v zadnjih letih vzpostavili v strateško-razvojnih procesih, predvsem uvajanje vsekanalnega pristopa do strank, digitalne rešitve za oddaljeno in brezpapirno poslovanje ipd.

Najbolj učinkovit komunikacijski kanal - zaposleni, dobavitelji, kupci? Se že kaže kakšen poseben vzorec pri komuniciranju?

Nemogoče je izpostaviti samo en kanal, saj je potrebno primerno upravljati celoten komunikacijski splet organizacije. In po njem dosegati poenoteno sporočilnost in poskrbeti, da je odzivnost ustrezna.
 
Imate še kakšno dodatno sporočilo za kolege komunikatorje?

Najbolj pomembno je, da ostanemo zdravi.

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->