Blog
21. marec 2020

[COVID-19, 𝐏𝐑emagajmo ga skupaj] Ko ni časa za presenečenja

Ko ni časa za presenečenja (pa vendar pridejo) - piše Jure Brankovič (UKC Ljubljana).

_!.PNG

V UKC Ljubljana smo se pri pojavi novega virusa znašli pred tremi izzivi.

  1. Kako komunicirati z javnostjo in zagotavljati hitre, točne in potrjene informacije
  2. Kako delovati preventivno in opozarjati na resnost izziva
  3. Kako pravilno in pravočasno obveščati 8400 zaposlenih, da pomanjkanje informacij ne bi povzročilo širjenja govoric in polresnic

Velika sreča in olajšanje za vsakega komunikatorja je imeti tako strokovno in retorično usposobljeno ekipo, kot so zaposleni v osrednji slovenski bolnišnici. Večina zdravnikov in medicinskih sester je aktivno vključenih v pedagoške procese ter ima hkrati dnevne izkušnje v komuniciranju s pacienti in svojci, kar pomeni, da nimajo strahu pred nastopanjem in znajo informacije podajati kratko, jedrnato, točno in naslovniku primerno. Vloga Službe za odnose z javnostmi je le še to, da njihovo komuniciranje usklajuje z mediji in državnimi organi, da nastopamo z enotnimi in pravilnimi podatki, ker je v hitro spreminjajočem se stanju velik izziv.

Zdravstveni delavci so se hitro zavedali izzivov novega virusa in so vztrajno o pomenu preventive začeli prepričevati javnost, ki je in še vedno le stežka prepoznava stanje kot čas odrekanja in omejitev. Zato smo prva predavanja za zaposlene, ki smo jih objavili tudi na spletu, organizirali 5. februarja. Sredi februarja smo pripravili video navodila za pravilno nameščanje mask in zaščitne opreme – ponujeno vsem zdravniškim organizacijam in ustanovam (imata preko 20 tisoč ogledov na youtubu). Podobno smo prepričani, da je predavanje 20. februarja (prav tako preko 20 tisoč ogledov), namenjeno prvenstveno strokovni javnosti, prepričalo vsaj zaposlene v zdravstvu o resnosti stanja.

V UKC Ljubljana opravimo letno 90 tisoč hospitalizacij in milijon obravnav (pregledov in diagnostike). Z našimi strankami – pacienti – smo dnevno v množičnih stikih, vsak oddelek ima svoja natančno določena pravila in postopke. Postopno zmanjševanje in omejevanje vstopa v UKC Ljubljana je bil velik izziv za vse – zdravnike in sestre, varovanje, vse podporne službe in tudi paciente. V tem trenutku smo skušali z vsemi informacijami in napisi ljudi čim bolje obveščati o trenutno veljavnih pravilih, ki pa so se zaradi zaostrovanja razmer dnevno spreminjala.

Ob tem je izredno pomembno, da smo tudi v UKC Ljubljana skušali od prvega dneva senzibilizirati javnost z nevarnostjo, ki jo virus prinaša. Poleg izjav na uradnih novinarskih konferencah, predavanjih in gostovanj v studiu, smo javnost obveščali preko družbenih omrežij, s plakati (z novorojenim herojem maskoto Klinko) in animacijami.Zdi se, da je še največji izziv obveščati vse zaposlene o spremembah. Stanje se razvija tako hitro, da navodila od petka, za katera cel dan pripravljaš poti za izvedbo, v soboto nato ne veljajo več. Ko so torej spremembe tako hitre, da jih ne dohaja niti intranet. Tudi zato se skušamo z notranjo informacijsko točko s čim več informacijami prebiti do čim večjega števila zaposlenih.

Kako uspešno nam uspeva izpolniti vse tri zastavljene cilje v komuniciranju, bomo in bodo lahko analizirali čez čas. Verjetno se bo s časovne distance ponekod lažje in ponekod težje spustiti v trenutne informacijske tokove v državi. Vsekakor pa lahko le močna podpora vodstva in zaupanje vseh zaposlenih prineseta uspehe – še več, prav zaposleni, ki ti zaupajo, te prvi opozorijo na pomanjkljivosti in napake, ki jih lahko tako v čim večji meri čim hitreje odpraviš.

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->