FEIEA Grand Prix

Kdo je najboljši v Evropi?

Odprt natečaj za FEIEA Grand Prix 2014 za najboljše prakse interne komunikacije v Evropi

Evropsko združenje internih komunikatorjev FEIEA, ki je bilo ustanovljeno leta 1955, sekcija slovenskih internih komunikatorjev pa je njegova članica že od leta 1995, je razpisalo natečaj za FEIEA Grand Prix 2014 - nagrade za najboljše prakse interne komunikacije v Evropi. Prijave na natečaj so odprte do 22. avgusta 2014, razglasitev zmagovalcev in svečana podelitev nagrad bo potekala 13. novembra 2014 v Londonu.

Na lanskoletni natečaj FEIEA je prispelo 81 prijav iz 10 držav Evrope, med njimi tudi šest slovenskih, od tega so štiri prejele nagrado.

Carlos Manuel de Almeida, generalni sekretar FEIEA tekmovanja: »Ali ste najboljši v Evropi? Obstaja samo en način, da ugotovite. S prijavo na tekmovanje FEIEA Grand Prix 2014 dokažite, da ste med najboljšimi evropskimi internimi komunikatorji prav vi. Prijave na natečaj so odprte do 22. avgusta 2014.«

KDO SE LAHKO PRIJAVI FEIEA Grand Prix 2014?

Vabljena so tako zasebna kot javna podjetja, profesionalna združenja, neprofitne organizacije in humanitarna združenja, agencije in druge organizacije, ki delajo na področju internega komuniciranja. Prijave lahko pošljejo tako člani kot nečlani nacionalnih združenj znotraj FEIEA. Prijavljen projekt je moral potekati v obdobju med 1. junijem 2013 in 31. majem 2014.

PREDNOSTI PRIJAVE

Prvonagrajeni prejmejo kipec in plaketo, drugo in tretje nagrajeni prejmejo plaketo. Žirija lahko podeli tudi izredna častna priznanja. Zmagovalne prakse so predstavljene širši evropski publiki na spletnih straneh FEIEA ter v medijih znotraj nacionalnih združenj. S prejemom znaka nagrade si nagrajeni publiciteto lahko gradijo tudi sami. Svečana podelitev nagrad bo letos potekala 13. novembra 2014 v Londonu.

KATEGORIJE

Letos je razpisanih 14 kategorij: 3 za strategije, 3 za tiskane publikacije, 3 za grafične rešitve, 4 za digitalne rešitve ter  1 za interne dogodke.

Podrobnosti o kategorijah, načinu prijave, procesu in kriterijih žiriranja, prijavnih cenah, preberite v entry packu na dnu strani, prijavite se preko spletne prijave. Z dodatnimi vprašanji se lahko obrnete tudi na našo nacionalno predstavnico iz sekcije internih komunikatorjev PRSS Urško Ojsteršek(urska.ojstersek@petrol.si) ali na vodjo FEIEA Grand Prix tekmovanja Carlosa Manuela de Almeida(feiea.general.secretary@gmail.com).

O FEIEA TEKMOVANJU

Tekmovanje FEIEA Grand Prix je eno od glavnih vsakoletnih dogodkov evropskega združenja FEIEA. Poleg tekmovanja je ključen dogodek še konferenca ob FEIEA Grand Prix podelitvi nagrad, ki si na področju internih komunikacij prizadeva za dvig ugleda stroke ter izmenjavo znanja preko najboljših evropskih praks.

Žiriranje FEIEA Grand Prix tekmovanja obsega dva izbora. Prvi krog žiriranja izpeljejo nacionalna društva, v nadaljevanju pa prijave oceni žirija sestavljena iz strokovnjakov iz vse Evrope. Predstavitev najboljših, s slavnostjo podelitvijo nagrad, se vsako leto izvede v enem od evropskih mest. Letos bo podelitev potekla 13. novembra 2014 v Londonu.

O FEIEA (Evropsko združenje internih komunikatorjev) 

FEIEA je evropsko združenje nacionalnih sekcij oziroma društev internih komunikatorjev s skoraj 60-letno tradiciji. Zaokroža sodelovanje stroke preko nacionalnih meja in danes vključuje 11 držav članic: Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Nemčija, Irska, Italija, Portugalska, Slovenija, Švica, Velika Britanija in Romunija. Znotraj evropskega združenja se gradi tudi neformalna mednarodna mreža poznanstev internih komunikatorjev iz drugih držav nečlanic:  Hrvaške, Finske, Francije, Luxembourga, Nizozemske, Norveške, Španije in Švedske.

Poslanstvo FEIEA je izboljševanje učinkovitosti in ugleda internega komuniciranja širom Evrope. Predstavlja most med komunikatorji iz različnih držav tako, da jim omogoča skupno sodelovanje in forum za diskusije o temah, ki so pomembne v današnji interni komunikaciji. V izvršnem odboru Evropskega združenja internih komunikatorjev FEIEA sodeluje članica slovenske sekcije internih komunikatorjev, Vesna Petkovšek, ki jo lahko z vprašanji glede združenja FEIEA kontaktirate na naslov vesna.petkovsek@gorenje.com. Nacionalna predstavnica iz SIK odbora za aktivnosti FEIEA pa je Urška Ojsteršek, ki jo lahko z vprašanji glede tekmovanja FEIEA Grand Prix 2014 kontaktirate na naslov urska.ojstersek@petrol.si.

Dokumenti:
FEIEA Grand Prix 2014 Entry Pack

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->