Dogodek

apr 18. 2019

Komunikacijski odkloni v podjetju


Vabimo vas na delavnico, kjer se nam bo v svojem predavanju o komunikacijskih odklonih v podjetju, pridružila lastnica podjetja KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić. Delavnica bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 13. uri v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana (1. nadstropje).

V KUPA komunikacije so na podlagi štiriletnih izvajanj raziskav Skriti kupec, Prvi vtis in izvedbe številnih anket med udeleženci komunikacijskih usposabljanj strnili zaznane komunikacijske odklone v podjetjih v dve skupini. V prvi so odkloni, ki jih »na svoji koži« najbolj občutijo stranke oziroma komitenti podjetij in v drugi skupini so odkloni, ki jih pri svojem delu najbolj občutijo zaposleni, tako izvajalci delovnih nalog na različnih ravneh organizacije kot tudi vodilni kader.

Predavateljica nam bo uvodoma predstavila razliko med pojmoma sistemski izziv in komunikacijski odklon. Za tem nam bo sklop komunikacijskih odklonov, ki vplivajo predvsem na zaznavanje strank, predstavila v okviru dveh pojmov in konkretnih primerov iz prakse - neprožnost kot posledica pretoka notranjih informacij in »napačnih« internih usposabljanj ter odsotnost ZAKAJ oziroma (ne)motiviranost kot posledica nezadostne interne komunikacije

V drugi uri druženja bo poudarek namenila predvsem trem ključnim pojmom, ki najbolj vplivajo na stik in odzivnost med zaposlenimi in ustvarjajo delovno ozračje, ki je v nasprotju z načeli KUDO – komunikacijsko ugodno delovno okolje. S primeri iz prakse in na podlagi lastnih teoretičnih dognanj nam bo na primerih pojasnila pogubnost notranjega komuniciranja prek 3 situacij: nedorečen šef in delegiranje delovnih nalog, povratna informacija vertikalno in horizontalno ter vpliv notranjega zemljevida pri delavcih in zornega kota pri šefih.

Predavala bo Biserka Povše Tašić, po izobrazbi univ. dipl. novinarka, sicer pa lastnica KUPA komunikacije. Preučevanja sistemskih izzivov in komunikacijskih odklonov se loteva na podlagi kvalitativne raziskave Prvi vtis in komunikacijskih usposabljanj zaposlenih. Več kot 15 let je delala v medijih, in sicer od dopisnice RTV z Balkana v 90-ih letih do odgovorne urednice Novega tednika v obdobju 2011-2014 ter prav tako dobrih 15 let na področju vodenja ekipe v zasebnem in javnem sektorju ter v piaru, marketingu in organizaciji poslovnih dogodkov v vlogi podjetnice. Je soavtorica dveh zbornikov o Balkanu ter avtorica knjige Moja pot: Start-upi za vse življenje. 

Delavnica bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 13. uri v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana (1. nadstropje v prostorih Upravne enote Ljubljana pri Tobačni – vhod pri Bleiweisovi ulici).

Delavnica bo predvidoma trajala 2 uri. Prijava na dogodek: https://www.eventbrite.com/e/komunikacijski-odkloni-v-podjetju-tickets-57975700882?aff=efbeventtix

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->