Blog
21. april 2020

[COVID-19, 𝐏𝐑emagajmo ga skupaj] Alenka Jakomin, Pristop

"Upravljanje ugleda posamezne blagovne znamke se odraža tudi skozi ravnanje podjetij in njihovih BZ v času krize, do vseh njihovih pomembnih ciljnih skupin, tako internih kot eksternih-na to ne pozabimo niti po krizi." piše Alenka Jakomin​, višja svetovalka, Pristop

94119489_10157524102215749_308943959743266816_n.png

Svojevrsten je izziv svetovalca komunikatorja na daljavo. Komunikacijski izzivi ob izbruhu COVID-19 so bili zame kot zunanjo svetovalko v agenciji in za moje naročnike zagotovo sprva ob začetku karantene najprej z vidika vzporedne priprave ali prilagajanja številnih kriznih komunikacijskih načrtov z različicami scenarijev (ko so se ukrepi šele pripravljali) in hitrega odzivanja ter nato takojšnje izvedbe komunikacijskih aktivnosti v praksi.

Priprava in prilagajanje vsebin, preventivnih navodil, vrste usmeritev, za naročnike iz različnih panog, tako za njihove zaposlene, kot za kupce in uporabnike ter vse ostale javnosti posameznih podjetij, za katere delam, ob seveda spremenjenih in nujno brezhibno delujočih komunikacijskih kanalih, ki jih je od vseh nas, tako svetovalcev kot naročnikov, terjalo delo od doma in krizne razmere: hitrost, prilagodljivost, visoka stopnja samoorganiziranosti in koncetracije, pa tudi iznajdljivosti, ob upoštevanju vseh strategij in principov kriznega komuniciranja.

Tako smo uspešno komunikacijsko podprli prelevitev fizičnega trgovca v on-line trgovca, praktično čez noč, neprekinjeno nadaljevanje proizvodnje v prehrambni industriji z uvajanjem novih digitalnih prodajnih poti, nadaljevanje, sicer omejenega dela ob preventivni samozaščiti na gradbiščih po Sloveniji, nemoten potek dela s stanovalci v težkih okoliščinah, ki jih terja epidemija v domovih za starejše...

In veseli me, da sem lahko v tem času lahko prispevala svoj komunikacijski delček podpore ob celi vrsti neverjetno hitro organiziranih donacij in humanitarnih akcij: od 8 urnega zbiranja sredstev podjetij za respiratorje za bolnišnice do računalnikov za šolanje na daljavo za učence iz socialno šibkejših družin, vse do velikonočnih potic za vse tiste, ki so v času praznikov bili ločeni od družin zaradi narave njihovega dela (bolnišnice, gasilci…) in družin, ki si tudi sicer ne morejo privoščiti dobrot v okoliščinah, v katerih živijo.

Upravljanje ugleda posamezne blagovne znamke se namreč odraža tudi skozi ravnanje podjetij in njihovih BZ v času krize, do vseh njihovih pomembnih ciljnih skupin, tako internih kot eksternih-na to ne pozabimo niti po krizi.

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->